دفترهای بی ۵، بی ۴، بی ۳ و دی ال

  • محصولات این خانواده دفترهایی دوخته‌شده با دست، بادوام مناسب برای طراحی و نقاشی هستند. کاغذ این دفترها به سببهای سنگینی و بافت متراکم خود با جذب آب پایداری خود را از دست نمی‌دهد. هم‌چنین اسیدی نبودن این کاغذها باعث پایداری زیاد آن‌ها در گذر زمان است. بودن وزن بالای کاغذها، تعداد زیاد برگه‌ها و نیاز به باز بودن کامل ۱۸۰درجه هنگام استفاده، به مهارت بالایی از صحافی نیاز دارد که حاصل کار دست استادان ماهر است.

دفترهای جیبی و آ۵

  • این خانواده از دفترها با تعداد برگ‌های کم و وزن سبک خود مناسب برای همراه داشتن برای یادداشت‌ها یا طراحی‌ در شرایط گوناگون هستند. لبه‌های گردشان احساس تیزی دفتر در جیب را از بین می‌برد و استهلاک لبه‌های دفتر را به حداقل می‌رساند. دفترهای کوچک جیبی این خانواده می‌توانند همراه دائمی شما در محل کار،‌ خیابان،‌ مدرسه و دانشگاه و ... باشند.
  • برای راحتیِ جاگیری در جیب‌های لباس، عرض این دفترها کاهشی بر سایز آ۶ است. هر دفتر این خانواده معادل یک کاغذ ۱۰۰ در ۷۰ بالکی‌ست. لبه‌های گردشان احساس تیزی دفتر در جیب را از بین می‌برد و استهلاک لبه‌های دفتر را به حداقل می‌رساند. کاغذ دفترهای این خانواده ‌ته‌دوخت شده‌اند که سبب می‌شود در گذر زمان هم از دفتر جدا نشوند و امکان باز شدن کامل ۱۸۰درجه را داشته‌باشند. جلد این دفترها کرافت قهوه‌ای‌ست.
  • بالکی و کرافت دو نوع کاغذی هستند که سفیدکننده‌های رایج صنعتی به خمیر آن‌ها اضافه نشده و ازین رو طبیعت‌دوست هستند. کاغذ کرافت به سبب مقاومت در برابر پارگی و تنش، عموما در صنایع بسته بندی استفاده می‌شود.
  • این دفترها کاغذهای بی‌خط دارد. چاپ روی صفحات این دفترها انجام نشده و فضای صفحات کاملا باز برای انجام هرکاری از یادداشت تا طراحی است. در صنعت چاپ مواد چاپی استفاده‌شده روی کاغذها عموما برای طبیعت مضر هستند و تلاش بیس‌نوتس در جهت کاهش یا استفاده‌نکردن از آن‌هاست.